Program

Vi har laget et foreløpig program basert på deltakelse på tidligere mesterskap og med tanke på at det skal være mediedekning av mesterskapet vårt. Endelig program kommer først når påmeldingsfristen er gått ut og vi vet hvor mange som kommer.

Program kan lastes ned her: