Påmelding

Påmelding skjer via min idrett.

Betaling av startkontingent skjer ikke via minidrett, men direkte til kontonummer 4290.24.11083. Betaling merkes med navn. Påmeldingen er ikke endelig før man har betalt.

Lagpåmelding må skje via klubben og vi blir veldig glade om betaling både for lag og individuelt kommer samlet derifra også.

Påmeldings- og betalingsfrist er 23.02.20 – Etteranmelding kan gjøres på ledige plasser mot et tillegg på 200,-

10 m luftrifle og 15 m fririfle – Menn, kvinner, junior menn & kvinner, alle veteranklasser + lag400,-
10 m luftrifle og 15 m fririfle – Ungdom + lag300,-
Sprintluft, alle klasser + lag200,-
Standardrifle, alle klasser + lag300,-
Mix-lag, senior og junior600,-

Deltakere på lag kan endres helt fram til starttidspunktet, men laget må være påmeldt innen påmeldingsfristen går ut.

Unge skyttere i aksjon. FOTO: Tomas Dahl