Informasjon rundt utsettelse av NM

Som de fleste sikkert nå har fått med seg så blir NM utsatt pga situasjonen rundt korona-viruset i Norge og verden for øvrig.

Fremover nå vil vi først avvente og se hvordan denne situasjonen utvikler seg samtidig som vi, i samarbeid med NSF, prøver å finne en ny dato for gjennomføring. Det vil sannsynligvis ikke bli kunngjort noen ting før 30.april.

Ørland pistolklubbs vurdering er at påmeldingene til NM fortsatt er gjeldende frem til ny dato er fastsatt. Vi vil da sette en ny påmeldingsperiode der det vil være mulig å både melde seg på og av. De som melder seg av i denne perioden kan ta kontakt for å få refundert startkontingent. Frem til ny påmeldings-periode er fastsatt skjer det ingenting med hverken på-/avmelding eller refundering.

Husk å avbestille eventuelle hotellreservasjoner og flyreiser.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet noe mer. Inntil da vil vi gjerne oppfordre alle og enhver om å ta vare på hverandre og følge helsemyndighetenes råd fortløpende. Liv og helse kommer i første rekke, alltid.

www.nmorland.no - https://www.facebook.com/events/459455858238333/

Med vennlig skytterhilsen

Ørland pistolklubb
v/Viggo Olden
Stevneleder