Betaling

Betaling av startkontingent skjer på kontonummer 4290.24.11083. Påmelding er ikke endelig før man har betalt. Betaling merkes med navn. Under selve arrangementet så vil vi ta kort og kontant.