Våpenkontroll

Våpenkontroll vil være i Ørland sparebank area.

Om trykksylindere for luftvåpen.
Med bakgrunn i bestemmelsene i Norsk Lov har NSF fjernet unntaksbestemmelsen for trykksylindere. NSF kan ikke dispensere fra loven. NSF kan heller ikke lage overgangsbestemmelser for noe som ikke er tillatt. Det som er helt sikkert, er at fabrikanten skal merke trykksylindere i henhold til det regelverket sylinderen er produsert. Her har vi da også en «skal»-bestemmelse som medfører at sylindere uten merking ikke er godkjent til bruk. De fleste trykksylindere jeg har sett har en produksjonsdato og 10 års brukstid. Det vil si at fabrikanten garanterer sylinderen i 10 år, under forut setting av at den ikke har synlig skade eller slitasje.
Sylindere i dag er vanligvis produsert i aluminium og fabrikantene sier at etter utløpsdato skal sylinderen destrueres. Destrueres betyr at den ikke skal brukes mer og vi må da kjøpe en ny. Aluminiums sylindere kan ikke trykktestes for videre bruk ifølge fabrikantene. En ny sylinder koster tilsvarende en eske eller to med ammunisjon i året, så det burde være overkommelig som driftsutgift.
I ISSF sitt regelverk står det i 6.2.4.2 «Det er skytterens ansvar at luft eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

På bakgrunn av denne tilbakemeldingen fra Teknisk komite i NSF vil vi gjennomføre kontroll av alle luftsylindre i våpenkontrollen under NM. Luftsylinder som har gått ut på dato vil ikke bli godkjent.