Korona-smitte

Det vil bli fokus på smittevern under arrangementet i henhold til gjeldende forskrift på det aktuelle tidspunktet.